• Taşımada Güvenin Adresi
  • Hızlı Ulaşım : +90 541 770 21 91

Çevre Politikamız

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak en temel sorumluluktur. Bu nedenle her geliştirdiği ürün ve sunduğu hizmette çevreyi korumayı kendine görev saymıştır. Bu hissiyatla belirlediği hedef ve amaçlara doğru ilerlerken;

- Çevre kirliliğine etki eden etkenleri kontrol altında tutarak en aza indirmek,
- Kaynak israfını engellemek
- Kuruluşumuz personelini ve ilgili kuruluşları çevre konusunda bilinçlendirmek,
- Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
- Sürekli gelişmeyi sağlamak,
- Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, çevre politikamızdır.