• Taşımada Güvenin Adresi
  • Hızlı Ulaşım : +90 541 770 21 91

Sondaj Ekipmanları Taşımacılığı

Sondaj belirli sebep ve prensipler doğrultusunda kayaları parçalamak ya da delikler açmak için yapılan işlemlere verilen addır. Sondajın istenilen noktada ve verimli yapılabilmesi için fiziki şartların sağlanması gerekmektedir. Sondanın başlayabilmesi için sondaj lokasyonuna ulaşmak ve gerekli ekipman ve araçları nakletmekle gerçekleşir. Sondaja başlamak için şu öncelikler yerine getirilmelidir.

1)Yol yapımı

2)Nakliyat

3)Platform yapımı

4)Su temini

5)Sonda araç ve ekipmanlarının montesi

  • Yeraltındaki petrol, maden, su kaynaklarından yararlanmak için yeraltındaki birimlerin özelliklerini anlayabilmek amacıyla yapılmaktadır.
  • Birçok değişik tür ve ebatta malzeme kullanılarak yapılan sondajlarda sert kayalık ve arazinin delme işini güçleştirdiği alanlarda özel teknikler kullanılmaktadır.
  • İlk sondajın MÖ 2000 yıllarında bambu kamışlarının uç uca eklenmesi ile yapılmış su ve tuz elde edildiği kaynaklara geçmiştir.
  • Hatta, mısırda bulunan piramitlerin zemin etütlerinin yapıldığı ve bu ilk sondajlarda elmas kullanılarak karot alındığı fikri kabul görmektedir.
  • İlk modern sondaj ise, darbeli sondaj ve sondaj motoru kullanılarak ABD de 1831 yılında Billy Morris tarafından yapılmıştır.
  • Batıda sanayi devriminin gerçekleşmesi ile başlayan gerçek anlamdaki sondajlar daha çok elle tahrikli, elle baskılı ve daha sonra buhar gücü kullanılarak yapılmaya başlanmış ve ilk sondajlarda kömür ve petrol aramaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
  • Eski tarihlerden bu güne sondajın amacı hep yeraltında kullanılmak üzere insan hayatına yapacağı katkılardan faydalanmak için yapılan çalışmalar olmuştur.
  • Yeryüzünün en üst tabakasında yapılan sondajlar ise yaşam alanlarının kurulacağı bölgelerde arazilerin sağlam temeller üzerinde kurulabilmesini sağlamak amacı ile yapılan sondajlardır. Asıl amacın yerkabuğunun tanınması ve araştırılması amacı taşıyan sondajlar, deprem gibi yeraltı kaynaklı doğal afetlerin araştırılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilme çabalarını da içermektedir.

GERİ